עמדתי ליד הדלפק וניקיתי אותו, כשנכנס אל הבאר ג'ו, שהוא אחד השותים הקבועים. "אמור לי," הוא אמר לי, "מה דעתך על היטלר?" הרהרתי לרגע ואז שאלתי אותו: "כלקוח, או כבן אדם?"  
 
ג'יימס, הברמן של הוד מלכותה 27/11/2011